Ehkäisevä päihdetyö

romppu 1Romppu tekee klinikkatyön lisäksi ehkäisevää päihdetyötä eri kohderyhmille räätälöitävän vaikuttamistoiminnan kautta sekä tarjoamalla asiantuntijapalveluita. Ehkäisevän päihdetyön sekä muun ehkäisevän toiminnan kohderyhmä on ensisijaisesti yli 15-vuotiaat, kuten toisella ja korkea-asteella opiskelevat nuoret ja nuoret aikuiset sekä heitä arjessaan kohtaavat ammattilaiset ja muut aikuiset.

Asiantuntijapalvelut

Tarjoamme erikseen räätälöitäviä koulutus- luento- ja konsultaatiopalveluita mm. seuraaville kohderyhmille:

  • lasten ja nuorten parissa työskentelevät
  • sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja asiantuntijat
  • alan opiskelijat
  • julkiset ja yksityiset yhteisöt
  • toisen- ja korkea-asteen oppilaitosten opiskelijat ja henkilökunta.

Tarvittaessa järjestämme myös Rompun toiminnan esittelyä.

Lisätietoa asiantuntijapalveluista saat ottamalla yhteyttä Rompun neuvontaan puh. 040 487 3030 tai romppu@rovala.fi

Vaikuttamistoiminta

Pyrimme aktiivisesti kehittämään nuorten ja nuorten aikuisten parissa tehtävää päihde- ja huumetyötä sekä toimimaan päihdetyön asiantuntijana Lapin moniammatillisessa yhteistyöverkostossa. Haluamme nostaa esille yhteiskunnallisia ja rakenteellisia päihdeongelmia edistäviä ja ylläpitäviä tekijöitä, aina nuorisokulttuurisista muutoksista palvelujärjestelmän epäkohtiin, ja tuoda kuuluville nuorten, perheiden ja huumeiden käyttäjien ääni. Tavoitteenamme on saada Lappiin selkeä ja asiakaslähtöinen palveluverkosto, jotta tarkoituksenmukainen ja ihmisarvoa kunnioittava päihteidenkäytön ehkäisy, käyttöön puuttuminen sekä hoitoonohjaus tehostuisivat.