Ehkäisevä päihdetyö

Romppu tekee klinikkatyön lisäksi ehkäisevää päihdetyötä vaikuttamistoiminnan kautta sekä tarjoamalla asiantuntijapalveluita.

Asiantuntijapalvelut

Tarjoamme erikseen räätälöitäviä koulutus- luento-ja konsultaatiopalveluita mm. seuraaville kohderyhmille:

  • sosiaali- ja terveysalan asiantuntijat
  • lasten ja nuorten parissa työskentelevät
  • yhteisöt
  • yritykset
  • oppilaitokset.

Tarvittaessa järjestämme myös Rompun toiminnan esittelyä.

Vaikuttamistoiminta

Pyrimme aktiivisesti kehittämään nuorten parissa tehtävää päihde- ja huumetyötä sekä toimimaan asiantuntijana Lapin moniammatillisessa yhteistyöverkostossa. Haluamme nostaa esille palvelujärjestelmän epäkohtia sekä tuoda kuuluville nuorten, perheiden ja huumeiden käyttäjien äänen. Tavoitteenamme on saada Lappiin selkeämmät ja asiakaslähtöisemmät palveluverkostot, jotta tarkoituksenmukainen päihteidenkäytön ehkäisy, käyttöön puuttuminen sekä hoitoonohjaus tehostuisivat.