Ajanvarauspoliklinikka

romppu 2Romppu tarjoaa alle 25-vuotiaille lappilaisnuorille sekä heidän läheisilleen päihdehuollon palveluita  ajanvarauspoliklinikalla ja päivystysvastaanotolla. Palvelut ovat asiakkaalle luottamuksellisia, vapaaehtoisia ja maksuttomia.

Ajanvarauspoliklinikan palvelut

Ajanvarauspoliklinikalla nuorella ja hänen läheisillään on mahdollisuus

 • tuen- ja hoidontarpeen arviointeihin
 • terapeuttisiin ja hoidollisiin keskusteluihin
 • ilmaisulliseen terapeuttiseen työskentelyyn (taideterapia)
 • päihdeseuloihin
 • terveys- ja seksuaalineuvontaan
 • yleiseen neuvontaan ja ohjaukseen.

Tarvittaessa palveluihin kuuluu myös ympärivuorokautisen, laitosolosuhteissa tapahtuvan vieroituksen, katkaisun ja kuntoutuksen suunnittelu sekä hoitoonohjaus yhteistyössä vastaanottavan hoitopaikan kanssa.

Muita Rompun kautta saatavia palveluita:

 • poliisiviranomaisen ohjaamat ajokorttiseurannat alle 25-vuotiaille
 • yhdyskuntapalvelun päihdetunnit alle 25-vuotiaille (yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen kanssa)
 • HSS- eli Hoito syytteen sijaan -jaksot ensimmäistä kertaa huumausaineen käyttörikoksesta kiinnijääneille alle 25-vuotiaille nuorille (poliisin ohjaamina)

Jalkautuvat, konsultatiiviset ja tukea-antavat arviointikäynnit

 • Mikäli olet nuoren parissa työskentelevä ammattilainen ja nuorella on olemassa oleva asiakkuus toimipaikassasi; hänellä voi olla monenlaista tuen tarvetta etkä tiedä tai nuori itse on epävarma hyötyisikö hän Rompun palveluista:
 • Tulemme mielellämme tapaamaan sinua ja nuorta 1-3 käyntikerran verran. Tarkoituksena on, että voimme yhdessä arvioida nuoren tilannetta ja tuen tarvetta päihdepalveluissa. Alustavan arvion pohjalta räätälöimme toimivan ja nuoren tarpeita ja toiveita vastaavan kokonaisvaltaisen tuen mallin. 
 • Lisätietoa Rompun konsultatiivisista ja tukea-antavista arviointikäynneistä saat ottamalla yhteyttä Rompun neuvontaan puh. 040 487 3030 tai romppu@rovala.fi

 

Hoitomenetelmistä 

Rompun vastaanotolla työskentelyssä painottuu kognitiivinen lähestymistapa. Hoidon tarve ja tavoitteet arvioidaan yhdessä nuoren ja hänen lähiverkostonsa kanssa. Alkuarvioinnin jälkeen asiakkaan kanssa tehdään kuntoutumissuunnitelma, joka räätälöidään hänen tilanteensa ja tarpeidensa pohjalta. Tukea, hoitoa ja kuntoutusta jatketaan tehdyn suunnitelman perusteella. 

Jos nuori ohjataan Romppuun toisesta hoitopaikasta tai muusta yksiköstä, on työskenelyn aloittamisesta hyvä sopia etukäteen lähettävän tahon kanssa. Aloitustapaamisessa sovitaan jatkosuunnitelmista yhdessä nuoren, hänen perheensä, mahdollisen muun verkoston sekä lähettävän tahon kanssa.

Tuen ja hoidon päämääränä on kokonaisvaltaisen eli psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen kuntoutumisen tukeminen. Klinikalla työskentelee 3 päihdetyöntekijää sekä nuorisopsykiatrian erikoislääkäri.

Ajanvaraus

Rompun poliklinikalle voi varata aikoja puhelimitse ma–ke klo 9.00–10.00 sekä to klo 14.00-15.00, puh. 040 487 3030.