Ajanvarauspoliklinikka

romppu 2Romppu tarjoaa alle 25-vuotiaille lappilaisnuorille sekä heidän läheisilleen päihdehuollon palveluita  ajanvarauspoliklinikalla ja päivystysvastaanotolla. Palvelut ovat asiakkaalle luottamuksellisia, vapaaehtoisia ja maksuttomia.

Ajanvarauspoliklinikan palvelut

Ajanvarauspoliklinikalla nuorella ja hänen läheisillään on mahdollisuus

 • tuen- ja hoidontarpeen arviointeihin
 • terapeuttisiin ja hoidollisiin keskusteluihin
 • verkostojen kanssa tehtävään työhön
 • ilmaisulliseen terapiaan (taide- ja valokuvaterapia)
 • korva-akupunktioon (muun hoidon tukena)
 • ryhmätoimintaan
 • päihdeseuloihin
 • terveys- ja seksuaalineuvontaan
 • yleiseen neuvontaan ja ohjaukseen.

Tarvittaessa palveluihin kuuluu myös ympärivuorokautisen, laitosolosuhteissa tapahtuvan vieroituksen, katkaisun ja kuntoutuksen suunnittelu sekä hoitoonohjaus yhteistyössä vastaanottavan hoitopaikan kanssa.

Muita Rompun kautta saatavia palveluita:

 • poliisiviranomaisen ohjaamat ajokorttiseurannat
 • yhdyskuntapalvelun päihdetunnit alle 25-vuotiaille (yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen kanssa)
 • HSS- eli Hoito syytteen sijaan -jaksot ensimmäistä kertaa huumausaineen käyttörikoksesta kiinnijääneille nuorille (poliisin ohjaamina)

Hoitomenetelmistä 

Rompun vastaanoton menetelmät painottuvat kognitiiviseen työskentelyyn. Hoidon tarve ja tavoitteet arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa. Alkuarvioinnin jälkeen asiakkaan kanssa tehdään hoitosuunnitelma, joka räätälöidään hänen tilanteensa pohjalta. Tukea, hoitoa ja kuntoutusta jatketaan tehdyn suunnitelman perusteella. 

Jos nuori ohjataan Romppuun toisesta hoitopaikasta tai muusta yksiköstä, on hoidon aloittamisesta hyvä sopia lähettävän tahon kanssa. Aloitustapaamisessa sovitaan jatkosuunnitelmista yhdessä nuoren, hänen perheensä, mahdollisen muun verkoston sekä lähettävän tahon kanssa.

Hoidon päämääränä on kokonaisvaltaisen eli psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen kuntoutumisen tukeminen. Klinikalla työskentelee 3 päihdetyöntekijää sekä nuorisopsykiatrian erikoislääkäri.

Ajanvaraus

Rompun poliklinikalle voi varata aikoja puhelimitse ma–ke klo 9.00–10.00 sekä to klo 14.00-15.00, puh. 040 487 3030.